Mereside

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kindlustab Eesti merepääste vastutusalas ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) nõuetele vastava mereside ning ametkondliku ja erakorrespondentsi edastuse mere ja kalda vahel.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w