Navtex

Navtexi süsteemi kaudu edastatakse meresõiduohutuse infot rannikumerele inglise keeles sag 518 kHz. Kaldajaamad, mis edastavad infot töötavad kindla ajagraafiku järgi, igas saates on kõik vajalik info.

Balti- ja Barentsi mere äärsete riikide Helsingi nõupidamine otsustas taastada NAVTEX süsteemi sõnumite edastamise Eestis alates 01.04.1998 a. Navtex saated edastatakse Läänemere NAVTEX U-ala katmiseks. Sõnumid saabuvad Rootsi mereadministratsioonilt e-postiga ja edastatakse läbi Suurupi saatejaama Läänemere kuuldavuspiirkonda. Suurupi saatejaam on rahvusvaheliselt tunnustatud ning täidab IMO poolt eraldatud alas oma regulaarset funktsiooni.

Süsteem NAVTEX on GMDSS element ja samaaegselt ülemaailmse navigatsiooniliste hoiatuste teenistus.

Navigatsioonilise ja hüdrometroloogilise teabe edastamine raadio teel on vastavuses rahvusvaheliste nõuetega: (518 kHz)

Navtexi ajad (UTC) 03.20
07.20
11.20
15.20
19.20
23.20
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w