Teadete edastamine ja jälgimine (sh MF/VHF)

Teade Sagedus ja kanal Aeg

Ilmaprognoos
(sh jääteated)

1650 kHz ja
ULL kanalitel 1; 3; 5; 7; 20; 26; 27

06:33 (LT)
15:33 (LT)

Navigatsioonihoiatused
(ja tormihoiatuste kordused)

3310 kHz ja
ULL kanalitel 1; 3; 5; 7; 20; 26; 27
02:33 (UTC)
06:33 (UTC)
10:33 (UTC)
14:33 (UTC)
18:33 (UTC)
22:33 (UTC)
Tormihoiatused 3310 kHz ja
ULL kanalitel 1; 3; 5; 7; 20; 26; 27
eetris kohe pärast vaikuseminuteid

Raadiotelefoni süsteem sisaldab 18 ULL tugijaama, mis katavad ala A1 kaheksa raadiokanaliga.

Kanalil 70 toimuvad GMDSS nõuetele vastavad automaatsed merehädasignaalide edastamised
ja sidesse väljakutsed DSC (digital selective calling) abil.

Kanalil 16 jätkuvad merehädasignaalide edastamised ja sidesse väljakutsed operaatori vahendusel laevadega, mis ei oma uut sideaparatuuri. Edaspidi on sama kanal kasutatav ka meresõidu ohutusega seonduva teabe edastamiseks ja sideks päästetöödel.

Kanal 69 on ettenähtud riigilaevastiku töökanaliks.

Kanalitel 1; 3; 5; 7; 20; 26; 27 (dupleksside töökanalid), edastab Tallinn Raadio meresidevõrgus ilma-, tormi-, jää- ja navigatsiooniteateid ning hoiatusi. Vastav eelteade antakse kanalil 16.

Lisaks on raadiotelefoni süsteemil vahe- ja lühilaine:
Tx Rx Aeg
2182 2182 24 h
4420 4128 2240-0640 UTC
8761 8237 24 h
13101 12254 24 h
17359 16477 0640-2240 UTC
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w