Juurdepääsuteenused

Juurdepääsuteenused on Telefoniteenuste kasutamise eelduseks.
Juurdepääsuteenusega luuakse ühendus kliendi terminali või kodukeskjaama ja RIKSi juurdepääsuvõrgu vahel.
Juurdepääsuteenuste alla kuuluvad Telefon, ISDN baasühendus 2B+D ja ISDN ühendus vahendusjaamale.
Täpsema kirjelduse juurdepääsuteenuste kohta leiate allolevast menüüst.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w