Telefoniteenused

RIKS osutab kõnesideteenuseid juurdepääsuvõrgu vahendusel riigiasutustele vastavalt teenuste osutamise üldtingimustele.

Kõnesideteenuste kasutamiseks tuleb Teil sõlmida Kliendileping ja Kõneside tooteleping.
Kõnesideteenuste hulka kuuluvad Juurdepääsuteenused ja Telefoniteenused.
Täpsema kirjelduse kõnesideteenuste kohta leiate kõrvalolevast menüüst.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w