Uue rajatava ISKE H turbeastmele vastava andmekeskuse tarbeks tehnoseadmestiku hankimine

Projekti peamine eesmärk on tagada riigiasutuste vajaduste jaoks toimiv ja ajakohane andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel. Andmekeskuse nõuetekohase töö tagamiseks vajalik tehnoseadmestik soetatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel. Projekti kogumaksumuseks on 500 000 eurot ning abikõlbulikkuse periood 26.04.2016 - 25.04.2018.a. Andmekeskuse valmimise tähtaeg oli märts 2017.a.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w