Text size

Line height

Contrast

RIKSi 18.sünnipäev

Täna, 12.detsembril 2018.a tähistab Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus oma 18. tegevusaasta täitumist ning avaldab sealjuures tänu oma lojaalsetele partneritele meeldiva koostöö ning usalduse eest!
Read more

Alates 01.08.2018.a muutub Riigipilve hinnakiri

Alates 01.08.2018.a muutuvad VPC pakettide nimed ja hinnad:

Kõikide VPC pakettide baaskomponentide baashinnad ühtlustuvad alljärgnevalt:
 CPU = 3 EUR/vCPU;
 Memory = 3 EUR/GB;
 Disk = 0,099 EUR/GB.

Kõikide VPC pakettide nimed muutuvad selliselt, et hakkavad peegeldama vastava VPC paketi baaskomponentide suurust (nt "VPC 16 CPU - 20GB RAM - 11TB Storage").

Olemasolevate VPC pakettide hinnad muutuvad soodsamaks.

Riigipilve hinnakiri (kehtiv alates 01.08.2018.a)


Read more

NAVTEX ala uus tähis

Alates 01.07.2018 kell 00:00 UTC muutub NAVTEX jaama TALLINN B1-tähis. Endine tähis [U] -> Uus tähis on [F].

Teadete edastamise kellaajad on – 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC.

Ilmateated 24-tunniks edastatakse kell 04:50 ja 16:50 UTC.


Read more

Archive

Visually impaired