Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

BroadWay projekt – tuleviku Eesti operatiivraadioside teenuse ühildumine teiste Euroopa riikidega

Tundub iseenesest mõistetav, et pärast lennukiga sihtriiki saabumist lülitame oma mobiiltelefoni lennurežiimilt tavarežiimile ja meid ühendatakse rändlusteenuse raames automaatselt välisriigi sidevõrku - saame kasutada internetti ja teha kõnesid. Euroopa (sh. Eesti) päästjate, politseinike ja teiste hädaabiteenuste osutajate töö ei pruugi aga alati piirduda rahvuslike piiridega ja täna kasutuses olevad terminalid ei tööta naaberriigi operatiivraadioside võrkudes. Rändlusteenust ei ole ning üle piiri minnes muutuvad operatiivraadioside terminalid pelgalt lisaballastiks. Samamoodi ei ole võimalik suhelda täna operatiivraadioside terminaliga riikidevaheliselt.

Selle probleemi lahendamiseks algatas Euroopa Komisjon 2015. aastal BroadMap projekti ja 2018. aastal siia jätkuna BroadWay projekti, mille lõppeesmärk on leida innovaatiline lahendus, kuidas luua üleeuroopaline, turvaline ning missioonikriitiline lairiba operatiivraadioside võrgustik. Kontseptsioon näeb ette tsentraalset standardiseeritud keskust (SpiceNet Hub), kuhu saavad ennast ühendada eri Euroopa riikide operatiivraadioside lairiba võrgud. See tähendab 4G või 5G standarditel põhinevad missioonikriitilised mobiilsidevõrgud - trend, kuhu nõudlus täna liigub. Seeläbi tekiks võimekus näiteks Eesti politseil suhelda otse Soome politseiga või kui Eesti päästjad lähevad Soome päästjatele appi metsatulekahju kustutama, siis saaksid nad enda terminalidega suhelda Soome operatiivraadioside võrgus.

Projekti raames käsitletakse poliitikat, investeeringuid, lõppkasutajate sisendeid, testimist, standardeid, seadmeid, tehnilist arhitektuuri, turvalisust, juhtimist, elukaart jne teemavaldkondi. Projektiga on hetkel liitunud 11 Euroopa riiki, sh. Eesti, keda esindab Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS). Tänaseks on BroadWay projekt viimases (kolmandas) faasis, millega testitakse ja valideeritakse kahe lõppvooru pääsenud teenusepakkuja (Airbus Defence and Space ja Frequentis) prototüüplahendust ja omavahelist ühilduvust lõppeesmärgiga saavutada kvalifitseerumiskriteeriumitele vastavus ja heakskiit tehnoloogilisele arendusele.

RIKSi poolt osaleb projektis raadiovõrgu projektijuht-planeerija Antti Turmann, kes kirjutab BroadWay projekti piloteerimisest pikemalt siin​.

BroadWay projekti rahastab Euroopa Liidu uurimis- ja arendusprogramm Horizon 2020 ja projekti kohta leiab rohkem informatsiooni aadressil https://www.broadway-info.eu/


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele