Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Siim Valgeväli esindas Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutust Merepääste nõukogu istungil

Siseministeeriumi poolt 2022. aastal kokku kutsutud Merepääste nõukogu loodi, et kaasata valdkonna arendamisse erinevad puutumuses olevad ametid, ministeeriumid ja vabatahtlikud.

11. mail toimus nõukogu järjekordne istung, kus arutelu teemadeks olid:

Politsei- ja Piirivalveamet (Gert Kaju) andis ülevaate hädaolukorra riskianalüüsist. Aastas on Eestis ca 250 merepäästejuhtumit, enamus neist „õnneks“ väiksemad sündmused.

Politsei- ja Piirivalveamet (Marge Kohtla) tegi ülevaate Eesti päästepiirkonna lennu- ja merepäästeplaanist, mis allkirjastati 5.05.2023.

Riigilaevastiku juht (Andres Laasma) tutvustas Riigilaevastiku tegemisi ja pakkus välja võimalikke SAR koostöökohti – laevad, ressurss, teadmised.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (Ülari Vooremäe) suund on mereside käsijaamade riigilõivust vabastamisele.

Meie raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli andis ülevaate RIKSi teenustest, mereraadioside võimalustest ja reklaamis 19.10 2023 toimuvat Riigiside infopäeva.  Et aga ainult jutust jääb väheks, võttis RIKS sel korral kaasa ka mereside kohver-terminali, millega saab suhelda merel olevate laevade ja kaldajaamadega. Uus tehnika toob ikka elevust ja uusi võimalusi. Nii ka see kohver, mis võimaldab suurte õnnetuste korral vajadusel luua kaldale staabi sellistes kaldapealsetes, kus midagi muud tol hetkel ei ole

Nõukogu tegevuse eesmärgid on merepääste terviklik arendamine, koostöö ja informatsiooni vahetamine, ametkondade vahelise dubleerimise vältimine ning partnerite arendusvajaduste välja selgitamine, tegevuste ning nende täitmise monitoorimine. 

Foto autor on Pirita vabatahtlik merepääste – Watergratt Pirita MTÜ


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele