Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Seadmemajutus ja PUE

RIKS kõneside ja andmekeskuste osakonna juhataja Toomas Vahi tutvustab lühidalt RIKSi andmekeskuse eilset ja homset päeva ning peaenergeetik Allan Vaher räägib, mis on PUE ja miks see meile oluline on.

RIKS seadmemajutuse teenuse pakkumine sai alguse 2006.a kui kliendiga sai sõlmitud leping IKT seadmete majutamiseks nõuetekohase ruumi ettevalmistamiseks ning hilisemaks rentimiseks. Ruumi valmides oli võimalik ruumi paigutada 49 kaitsekappi. Sellest sai algus RIKS-i seadmemajutuse teenus. Suurenev vajadus nõuetekohase teenuse järele viis järgmise sammuni.

Kui esimene ruum sai rajatud konkreetselt ühele suuremale kliendile, siis järgmised ruumid rajati sellisena, kuhu oli võimalik juba majutada erinevate klientide ressursse. Nüüd oli juba RIKS-i andmekeskuste maht 108 kapikohta neist 59 ühiskasutusega ruumis. Suurem arendustegevus toimus 2015 – 2016 aastatel, kus ehitati juurde 81 kapikohta, millest 30 oli mõeldud privaatkasutuseks  ning RIKS-il tekkis võimekus majutada IT seadmed kahes asukohas. 2021.a. lõpuks on meil erinevates andmekeskustes kokku 228 kapikohta ning ruumide keskmine täituvus on üle 90%.

Tulenevalt klientide pöördumisest näeme vajadust rajada 2022-2023 aastatel juurde täiendavaid kapikohti. Uute ruumide ehitamisel ja vanade ruumide rekonstrueerimisel pöörame erilist tähelepanu serveriruumide energiakasutuse efektiivsusele, sest oleme rakendanud ISO 50001 energiajuhtimise standardi. Samuti on energiahinnad viimasel ajal kõvasti kasvanud ja see sunnib otsima targemaid lahendusi.

Seadmemajutusest rääkides ei saa üle ega ümber ka energiast ja selle tarbimisest. Ühel RIKS sisekoolitusel, kui RIKS peaenergeetik Allan Vaher rääkis energiasäästlikkusest, käis läbi ka üks sõnalühend - PUE. Kuna mõnele kuulajale oli see sõnalühend täiesti uus, palusime Allanil tutvustada PUE teemat ka laiemale publikule.

Mis on PUE?

PUE on lühend Power Usage Effectiveness, mis sisuliselt näitab, kui ökonoomselt töötavad andmekeskuse jahutus ja muud tugisüsteemid. Kui PUE=1,5, siis serverite poolt kulutatud ja energia jäävuse seaduse alusel soojuseks muudetud 1kWh elektrienergia kohta kulub andmekeskuse jahutamiseks, valgustamiseks jne. veel 0,5 kWh elektrit.

Miks PUE RIKSile oluline on? 

PUE on võtmenäitaja meie ISO50001 keskkonnavastavuse hindamisel. Käesoleva, 2021. aasta eesmärk oli 1,5. Järgmise aasta eesmärgiks on energiajuhtimise töörühma poolt seatud 1,45. Teiseks, PUE vähenemine tähendab reaalset majanduslikku säästu vähem kulunud energia arvel nii RIKSile kui ka klientidele. Samuti aitame nii kaasa üldisele energiasäästule ja elektritootmise heitmete vähenemisele.

Kui hea PUE RIKSil on?

PUE muutumine viimasel 6 aastal on näha alloleval graafikul. Kui 2016.a. oli PUE 1,67, siis viie aastaga oleme teinud silmaga nähtavaid edusamme PUE vähendamisel. Käesoleval aastal on see isegi madalam kui eelnevalt seatud eesmärk - Ädalalas 1,35 ja Suurupis 1,39.

Kuidas me PUE madalamaks saame?

PUE järjepidevale paranemisele on kaasa aidanud suurem tähelepanu energiasäästule ja mitmete vanade ebaökonoomsete seadmete väljavahetamine kaasaegsete vastu. Viimane lisab kindlust ka meie serveriruumides elektritoite ja jahutuse katkematule kättesaadavusele. PUE vähendamiseks töötab RIKS energeetika grupp koos alltöövõtjatega, kes hoiavad seadmed heas korras, jälgivad ja optimeerivad nende tööd järjekindlalt. Meile on oluline, et serveriruumide rajamisel ja reonveerimisel kasutataks parimaid lahendusi. Samuti sõltub see kõigist ruumide kasutajatest - kõik saavad kaasa aidata energia säästmisele.

Mida saab RIKSi klient teha madalama PUE saavutamiseks?

  • Serveriruumist lahkudes kustuta tuled!
  • Ära ürita ise mõjutada jahutusseadmete tööd! Kui midagi tundub valesti, helista kohe RIKS klienditeenindusele või juhtimiskeskusele - nemad kutsuvad appi RIKS energeetikud.
  • Seadmete valikul ja kaitsekappi paigaldamisel tuleb jälgida, et nende sees olevad ventilaatorid puhuksid õhku õiges suunas, see tähendab kapi esipoolelt tagapoolele.
  • Kui kapis jääb tühja ruumi, kuhu niipea pole plaanis seadmeid paigaldada, tuleb need vahed sulgeda vastavate plaatidega. Plaate mõõdus 4U, 8U, 16U saab küsida RIKS klienditeeninduse kaudu, saates kiri klient@riks.ee. See kehtib uuemates serveriruumides, milles kappide esikülje külm tsoon on eraldatud klaasist ukse ja laega.

 


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele