Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Ohualapõhise kiire ohuteavituse süsteemi (AKOS) valmimine lõpusirgel

Asukohapõhine ohuteavitussüsteem hoiatab asukohast lähtuvalt inimesi võimaliku või vahetu ohu eest ning annab juhiseid, kuidas ohuolukorras käituda.

Nii on ka Eestis 2023. aasta alguseks valmimas ohualapõhine kiire ohuteavituse süsteem (AKOS), mis võimaldab edastada ohuteavitusi vaid konkreetses ohupiirkonnas viibivatele inimestele mobiiltelefonisse saadetava SMS-i teel. Ühelt poolt on see üks osa Eestis 2018. aastal heaks kiidetud elanikkonnakaitse kontseptsioonist ja teisalt EU direktiivi 2018/1972 artikkel 110 kohaselt ka liikmesriigi kohustus võtta kasutusele asukohapõhine ohuteavitussüsteem.

Oluline on siinjuures ära märkida, et platvormi kaudu hakatakse edastatama teavitusi üksnes inimeste elu või tervist ohustavate sündmuste korral. Kui tänane teavitusprotsess on suuresti käsitöö ja puudub võimekus piiritleda saajate hulka geograafiliselt, siis AKOSega need piirangud kaovad. Käsitööd asendab automaatika ja sihtgruppi on võimalik määratleda geograafiliselt.

Täiendavalt võimaldab platvorm edastada ohuteavitusi välismaal viibivatele Eesti mobiilioperaatorite klientidele. Veel on võimalik edastada sõnumeid erinevates keeltes ning liidestada platvorm ka teiste ohuteavituse süsteemidega (nt. sireenid) ja sotsiaalmeedia platvormidega (Twitter, Facebook). Ka ei pea inimesed muretsema enda isikuandmete turvalisuse pärast, sest süsteem vahendab üksnes statistikat (nt mitu inimest sai vastavas ohualas teavituse ja sellega andmevahetus piirdub).

Eestis töötab platvormi välja Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS), teenust hakkab osutama Häirekeskus ja süsteemi toimimisse panustavad lisaks eelnimetatule ka Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ning mobiilioperaatorid Elisa, Tele2 ning Telia.

Varasemad uudised AKOS teemadel:

Küsimuste korral võta palun ühendust RIKS klienditeenindusega klient(at)riks.ee

Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele