Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Arengutest RIKS raadioside osakonnas

RIKS raadioside osakonnas on puhumas uued tuuled. Aasta jooksul on ühinenud osakonnaga kolm uut töötajat lisaks 2020.a alguses alustanud raadivõrkude peaspetsialist Freddi Turmann´ile, kes varasemalt töötas 5 aastat RIKS hoolduse grupis.

2021. aasta esimeses pooles liitusid meiega raadiovõrgu projektijuht-planeerija Antti Turmann ja satelliitside projektijuht Ramo Kure. 11.oktoobril alustas tööd uus raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli. Täna tutvustamegi teile lähemalt Siimu ja tema tegemisi RIKSis.

Raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli
Siim, tutvusta end infokirja lugejale ja räägi oma taustast - kuidas leidsid tee RIKSi ning milline sa oled juhina?

Enne RIKSi tulemist panustasin Elisa edusse, kus pidasin 6 erinevat ametit - kõik seotud otseselt või kaudselt raadiosidega. Alustasin monitooringus ja viimaseks ametiks oli raadiovõrgu halduse ja arenduse osakonna juht. Ühel hetkel tundsin, et vajan vaheldust ja samal ajal juhtus RIKS otsima omale raadiosideosakonna juhatajat - ja siin ma nüüd siis olengi. Mõnus väljakutse ja loogiline jätk senisele arengule. Tuginedes 9-aastasele juhtimispraktikale ja erialastele teadmistele, toon RIKSi kindlasti uut energiat ja mõjutan tänast dünaamikat.

Kui rääkida juhtimispraktikatest, siis mulle meeldib väga coachiv juhtimine. Mulle on oluline meeskonnatöö ja majasisene koostöö tugiüksustega – see on tähtis, et ajaksime RIKSina ühte asja ja kliendi huvid oleksid esikohal.

Usaldan oma meeskonda ja pean oluliseks sina-mina vestlusi, töötajate sisulist arengut ja kompetentsi kasvu.  Juhindun põhimõttest, et 1+1=3, meeskonnatöö tulemusena sünnib sünergia ja kasvab efektiivsus.

Millised on raadioside osakonna eesmärgid ja tegevused hetkel ning lähitulevikus?

Eesmärkide seadmisel lähtun RIKSi arengukavast, kus olulisteks valdkonnaga seotud märksõnadeks on operatiivraadioside (ORS) 2.0, asukohapõhine ohuteavitussüsteem ja satelliitside teenus.

RIKS raadioside põhineb täna suuresti ESTER võrgu opereerimisel. ESTER-i elukaar hakkab vaikselt lõpule lähenema ja tehnoloogia jääb ajale jalgu. Kasutajate vajadused ja nõudmised on muutunud. Seetõttu pean enda üheks väljakutseks RIKSis uue ORS 2.0 tehnilise lahenduse analüüsi ja väljatöötamist. Räägime siin ajahorisondist 20-ndate keskpaik / lõpp. Paralleelina ja näitena võib välja tuua Soome, kes ehitas välja iseenda tuumikvõrgu, leviala ja katvuse tagamiseks kasutab aga mobiilside eraoperaatori raadiovõrku.

Teine suur teema on asukohapõhise kiire ohuteavituse süsteemi (AKOS) arendus ja juurutamine.  AKOS puudutab igaühte Eestis - lahendus aitab tulevikus edastada asukohapõhiselt Eestis asuvatele mobiiltelefoni kasutajatele ohuteavitusi SMS sõnumi vahendusel sõltumata valitud mobiilioperaatorist ning seda ka Eestis viibivatele välisriigi kodanikele. AKOS süsteemi arendamisel ja juurutamisel teeb RIKS koostööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ja tema haldusalasse kuuluvate Häirekeskuse, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega ning kõigi kolme Eesti mobiilsideoperaatoriga. AKOS lahendus on planeeritud avada 2022. aastal.

Eraldi uus suund RIKSi jaoks on olla satelliitside kompetentsikeskus Eestis ja pakkuda selle teenuse kasutamise osas tuge valitsusasutustele ja elutähtsa teenuse osutajatele. Hetkel on RIKS roll kaardistada tänane olukord, milline on satelliitside kasutamine Eestis laiemalt ja kuidas kasutada satelliitside edaspidi tagavarasidena ja milliseid tegevusi peame ette võtma, et see võimalik oleks. RIKSi toimepidevuse suurendamiseks paigaldame lähipäevil enda majja satelliitside kõne- ja andmeside komplekti. Uuel aastal on RIKS koostööpartneritel võimalik tulla oma teenuseid ja rakendusi testima. Siit ka üleskutse - head kliendid ja koostööpartnerid, tulge testima satelliitsidet ja arutame koos, miks ja kuidas rakendada satelliitsidet oma asutuses. Selleks kirjutage oma testimishuvist klient(at)riks.ee ja võtame teiega ühendust.

Kuna satelliitside on maapealsest taristust sõltumatu, siis nt elektrikatkestuste ja suurte kriiside korral on satelliitside abil võimalik olla ühenduses välismaailmaga – nii kõne kui andmeside. Saab teha videokoosolekuid ja helistada.

Kokkuvõtteks tahan öelda, et RIKSis töötamine on auasi ja privileeg, sest inimeste elu ja tervis sõltub otseselt või kaudselt meie pakutavate teenuste toimepidevusest - raadioside vaates tagame RIKSis operatiivraadioside ja mereside toimimise, päästame otseselt või kaudselt elusid. RIKSist on saanud riigiside eestvedaja ja kompetentsikeskus. Siin töötavad oma ala tipud.

Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele