Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

RIKS infokiri 2021

RIKS kui riigiside teenuste kompetentsikeskus

Hea lugeja, oleme toonud Sinuni RIKSi infokirja, et anda kiire ülevaade meie pakutavatest sideteenuste võimalustest, mis võivad aidata ka Sinu teenuste väärtust tõsta. Ühtlasi vaatame ka RIKSi sissepoole, mis ehk aitab mõista ka meie edasisi plaane.

RIKS juhataja Sven Heil

Tänan kõiki meie teenuste kasutajaid ja ühtlasi ka kõiki neid, kes täna veel kaaluvad koostöö võimalusi. Kuna ideaalset maailma tehnika valdkonnas kahjuks ei esine, siis on mul ka väga suur ootus, et kui vähegi midagi silma hakkab, mida RIKS saaks paremini teha, siis kõik see tagasiside on väga oodatud.

RIKS on riigiside kompetentsikeskus - oleme valmis kokku saama ja külla tulema, kui on vajadus arutada side teemadel.

RIKSis on palju spetsialisti teadmistega inimesi, kes pakuvad lahendusi, pidades seejuures silmas ka riigiüleseid plaane ja kokkuleppeid.

Me juhime ja osaleme aktiivselt riigiülestes riigisidega seotud juht- ja töörühmades sh. mobiilne kõne- ja andmeside, kaabelkõneside, mereside, satelliitside, operatiivne raadioside, andmekeskuse teenused, elanikkonna ohuteavitus, Riigipilv.

Meie roll on leida lahendusi riigiside kontseptsioonis püstitatud visioonide ja eesmärkide elluviimiseks. Kasutajate poolt on välja toodud peamisteks märksõnadeks side ühilduvus, ristkasutus, tagavara side, optimaalsed kulud ja mastaabiefekti rakendamine. Kokkuvõtvalt - koos tehes ja koos läbi arutades leiame parimad lahendused.

Soovin kõikidele kiirete asjatoimetuste vahel rahulikku jõuluaega ja loodan, et me leiame ikka rohkem aega ette- ja läbi mõtlemiseks.

Kõike head ja koostööd soovides

Sven Heil
RIKS juhataja

_____________________________________________________________________________________________________

Elektrienergia võrgutasu kompensatsioon RIKS klientidele


Seoses EV valitsuskabineti 28.10.2021 otsusega kompenseerida elektrienergia võrgutasu 50% ulatuses ja vastavalt RIKS juhtkonna 16.11.2021 koosoleku protokolli otsusele, lisasime elektrit tarbivatele klientidele detsembris saadetud arvetele võrgutasu kompensatsiooni.

Elektrienergia võrgutasu kompenseeritakse RIKS klientidele seni kuni tuleb kompensatsiooni lõpetamise otsus Vabariigi Valitsuselt.____________________________________________________________________________________________________


Tutvume RIKS juhtimiskeskusega

RIKS juhtimiskeskuse grupi juht Taavi Kallas
Ilmselt on kõik RIKS kliendid saanud teavitusi planeeritud hooldustöödest RIKSis, kus võib lugeda: "Kui Teil tekib küsimusi, siis palun võtke ühendust RIKSi Juhtimiskeskusega telefonil +372 699 1111".

Täna avab juhtimiskeskuse grupi juht Taavi Kallas meile piltlikult öeldes juhtimiskeskuse uksed ja tutvustab kokkuvõtlikult, kes või mis on RIKS juhtimiskeskus, millega seal igapäevaselt tegeletakse ja kuidas saab juhtimiskeskus olla abiks RIKS klientidele ja koostööpartneritele.

RIKS ühtne juhtimiskeskus loodi 2013. aastal, eesmärgiga hoida seires RIKSi kõrge toimepidevusega teenuseid. Juhtimiskeskuse töö on tagatud 24/7 läbi aasta ning koos grupijuhiga töötab seal 11 inimest.

Juhtimiskeskuse operaatorite tegevusel on oluline roll RIKSis ning nad on oma olemuselt suhteliselt ainulaadsed! Mõned faktid juhtimiskeskuse ja operaatorite töö kohta:
  • juhtimiskeskus on esmane kontaktpunkt meie teenustega seotud tõrgetest teavitamisel, tehniliste või üldiste päringute ja abi- või infopäringute korral;
  • juhtimiskeskuse operaator jälgib teenuste toimepidevust (seadmeruumide
    ja tugijaamade temperatuur, niiskus, elektritoide, andmesideühendused jne)
    ja konsulteerib kasutajaid teenuste kasutamisel tekkivate küsimuste lahendamisel;
  • operaator dokumenteerib  vahetuse jooksul esinenud rikked, häired, sündmused, suhtleb teenusepakkujatega ja kasutajate keskustega;
  • mereside teenuse osas edastavad RIKS juhtimiskeskuse operaatorid  Eesti Vabariigi vastutusalas oleval merealal laevadele navigatsioonilist ja meteoroloogilist teavet, vahendavad nii meditsiinikonsultatsiooni kui ka tavakõnesid ultralühilaine ja lühilaine sagedusalas. 

Loe edasi >>


____________________________________________________________________________________________________


Arengutest RIKS raadioside osakonnas

Raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli

RIKS raadioside osakonnas on puhumas uued tuuled. Aasta jooksul on ühinenud osakonnaga kolm uut töötajat lisaks 2020.a alguses alustanud raadivõrkude peaspetsialist Freddi Turmann´ile, kes varasemalt töötas 5 aastat RIKS hoolduse grupis.

2021. aasta esimeses pooles liitusid meiega raadiovõrgu projektijuht-planeerija Antti Turmann ja satelliitside projektijuht Ramo Kure. 11.oktoobril alustas tööd uus raadioside osakonna juhataja Siim Valgeväli. Täna tutvustamegi teile lähemalt Siimu ja tema tegemisi RIKSis.

Siim, tutvusta end infokirja lugejale ja räägi oma taustast - kuidas leidsid tee RIKSi ning milline sa oled juhina?

Enne RIKSi tulemist panustasin Elisa edusse, kus pidasin 6 erinevat ametit - kõik seotud otseselt või kaudselt raadiosidega. Alustasin monitooringus ja viimaseks ametiks oli raadiovõrgu halduse ja arenduse osakonna juht. Ühel hetkel tundsin...

Loe edasi >>

____________________________________________________________________________________________________


Seadmemajutus ja PUE


RIKS kõneside ja andmekeskuste osakonna juhataja Toomas Vahi tutvustab lühidalt RIKSi seadmemajutuse eilset ja homset päeva ning peaenergeetik Allan Vaher räägib, mis on PUE ja miks see meile oluline on. 

RIKS seadmemajutuse teenuse pakkumine sai alguse 2006.a kui sõlmisime esimese lepingu IKT seadmete majutamiseks nõuetekohase ruumi ettevalmistamiseks ning hilisemaks rentimiseks. Ruumi valmides oli võimalik ruumi paigutada 49 kaitsekappi. Sellest algas RIKS-i seadmemajutus teenus. Suurenev nõudlus nõuetekohase andmekeskuse järele viis järgmise sammuni.

Kui esimene ruum sai rajatud konkreetselt ühele kliendile, siis järgmised ruumid said rajatud sellisena, kuhu oli võimalik juba majutada erinevate klientide ressursse. Nüüd oli juba RIKS-i andmekeskuste maht 108 kapikohta neist 59 ühiskasutusega ruumis. Suurem arendustegevus toimus 2015 – 2016 aastatel, kui ehitati juurde 81 kapikohta, millest 30 oli mõeldud privaatkasutuseks ning RIKS-il tekkis võimekus majutada IT seadmed kahes asukohas. 2021.a. lõpuks on RIKS-l erinevates andmekeskustes kokku 228 kapikohta ning ruumide keskmine täituvus on üle 90%.

Tulenevalt klientide pöördumisest näeme vajadust rajada 2022-2023 aastatel juurde täiendavaid kapikohti. Uute ruumide ehitamisel ja vanade ruumide rekonstrueerimisel pöörame erilist tähelepanu serveriruumide energiakasutuse efektiivsusele, sest oleme rakendanud ISO 50001 energiajuhtimise standardi. Samuti ei saa mööda vaadata energiahindade tõusust.

Seadmemajutusest rääkides ei saa üle ega ümber ka energiast ja selle tarbimisest. Ühel RIKS sisekoolitusel, kui RIKS peaenergeetik Allan Vaher rääkis energiasäästlikkusest, käis läbi ka üks sõnalühend - PUE. Kuna mõnele kuulajale oli see sõnalühend täiesti uus, palusime Allanil tutvustada PUE teemat ka laiemale publikule.

Mis on PUE?

PUE on lühend Power Usage Effectiveness, mis sisuliselt näitab, kui ökonoomselt töötavad andmekeskuse jahutus ja muud tugisüsteemid. Kui PUE=1,5, siis serverite poolt kulutatud ja energia jäävuse seaduse alusel soojuseks muudetud 1kWh elektrienergia kohta kulub andmekeskuse jahutamiseks, valgustamiseks jne. veel 0,5 kWh elektrit.

Miks PUE RIKSile oluline on? 

PUE on võtmenäitaja meie ISO50001 keskkonnavastavuse hindamisel. Käesoleva, 2021. aasta eesmärk oli 1,5. Järgmise aasta eesmärgiks on energiajuhtimise töörühma poolt seatud 1,45. Teiseks, PUE vähenemine tähendab reaalset majanduslikku säästu vähem kulunud energia arvel nii RIKSile kui ka klientidele. Samuti aitame nii kaasa üldisele energiasäästule ja elektritootmise heitmete vähenemisele.

Kui hea PUE RIKSil on?

Loe edasi >>

____________________________________________________________________________________________________


Tähistasime tagantjärgi RIKS 20.juubelit

Traditsiooniliselt on RIKS kord aastas hilissügisel kutsunud oma kliendid pidulikule vastuvõtule. Kui eelmisel aastal seoses COVID-iga jäid kõik suuremad kogunemised ära, siis sel aastal õnnestus enne uute piirangute algust siiski korraldada kliendiõhtu Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones. Ühtlasi tähistasime tagantjärgi ka RIKSi  20-aastast juubelit (12.12.2020), külalised said tutvuda RIKS juubeli auks koostatud juubeliraamatuga ning muuseumi giidi saatel käidi tutvumas ka Suurgildi veinikeldri ja selle põnevate lugudega.
__________________________________________________________________

RIKS pühade tervitused

Mõeldes ühiskondlikele aruteludele vastutustundlikust tarbimisest, säästvast arengust jne, lähenesime sel aastal jõulutervituste kokkupanekule uudsel moel. Kuulutasime RIKSi töötajatele lastele vanuses kuni 12a välja jõulukaardi konkursi ja siinkohal jagame teiega võidutööd. Olgu mainitud, et ka luuletus on täitsa ise tehtud :)


Pildi autor on andmekeskuste peaspetsialisti Kristjan Sau poeg Lasse Sau (3a)

Soovitused pühadeks:

Kanna villaseid sokke

Mine metsa

Lase kelguga mäest alla

Püüa keelega langevaid lumehelbeid

Loe üks raamat läbi

Kallista inimesi ja soovi neile head

Veeda aega oma lähedastega,sest

Olgu pühad või argipäev, meie hoiame riigiside teenused,

Riigipilve ja riigi andmekeskuste käideldavuse lubatud tasemel!


Kaunist jõuluaega ja toredat uut aastat Sulle!

soovib RIKS tööpere


____________________________________________________________________________________________________


Hea lugeja!

Et saaksime infokirja Teie jaoks huvitavana hoida, anna palun meile teada, mis teemasid sooviksid lugeda
järgmistest infokirjadest!

RIKS infokirja toimetaja

Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele