Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

BroadWay projekt on lõpusirgel

BroadWay on üheteistkümne Euroopa riigi ühine eelhankeprojekt, mis sai alguse 4 aastat tagasi ja kus hangitakse innovatsioonilahendust, kuidas tulevikus tehniliselt liita kõikide Euroopa riikide uued lairiba operatiivraadioside võrgud ja nende peal töötavad missioonkriitilised teenused.
Projektis osalevad Belgia, Holland, Prantsusmaa, Soome, Eesti, Iirimaa, Itaalia, Rumeenia, Hispaania, Kreeka ja Tšehhi.

Katastroofid, kuritegevus ja terrorism ei oma geograafilisi piire. Inimesed, kes meid kaitsevad ja päästavad, peavad saama suhelda ja vahetada informatsiooni igal hetkel, kus iganes nad asuvad ning kellega iganes nad on määratud koopereeruma.

BroadWay projekti viimasesse, pilootfaasi, mis ametlikult algas 8. oktoober 2021, jõudsid edukalt edasi kaks konsortsiumi – Airbus DS ja Frequentis AG. Kuigi üheks kolmanda etapi eesmärgiks oli prototüüpfaasi edasiarendus ning liikumine labori tingimustest tänavatele ja reaalsetesse tingimustesse, siis suurimaks väljakutseks ja eesmärgiks on tegelikult see, et mõlema konsortsiumi pakutud lahendused peavad ühilduma teise konsortsiumi lahendusega (ristühendus). Viimase keerukus seisneb asjaolus, et standardid selles osas pole tänaseks veel täielikult valmis. See sunnib konsortsiume tegema koostööd ning samuti panustama standardite väljatöötamisele selles vallas. Üks BroadWay projekti väärtustest.

Aprilli alguses jõudis projekt tähtsa verstapostini, sest märtsi viimase kahe nädala jooksul demonstreeriti edukalt mõlema konsortsiumi pilootlahendust tehnilise valideerimise komitee (TVK) töögrupile. Viimane koosneb 11 hankijariigi tehnilistest esindajatest, kus Eestit esindas kohapeal RIKSist Antti Turmann – raadiovõrgu projektijuht ja planeerija.

Airbus alustas TVK demonstratsiooniga Brüsselis ning nädal hiljem viis Frequentis AG läbi enda demonstratsiooni Malagal. Mõlemal juhul oli TVK tunnistajaks missioonkriitiliste lairiba teenuste (MCX: MC-PTT, MC-Video, MC-Data) ja nendega seotud rakenduste ja seadmete toimimisele erinevate asutuste ja riikide vahel. Mõlema konsortsiumi puhul on kaasatud nii privaatsed kui ka kommerts mobiilsidevõrgud, et näidata lahenduse ühilduvust erinevate lairiba operatiivraadioside võrkude mudelitega. Samuti pakuvad mõlema konsortsiumi lahendused üleeuroopalist katvust kommerts mobiilisideoperaatorite raadiovõrkudel ning lisaks pakuvad üksikud konsortsiumi partneroperaatorid ka raadiovõrgu prioriteetsust üle nende enda tavaklientide.

Ristühenduse demonstratsiooni ajal oli ühendatud mõlema konsortsiumi valitud seadmed, rakendused, MCX süsteemid ja kasutajagrupid. Ristühendusel demonstreeriti ainult grupikõnet.

Airbus demonstratsioonis olid Belgia, Sloveenia ja Läti kasutajaseadmed ja grupid ristühendatud Frequentise kasutajaseadmete ja gruppidega Hispaanias. Frequentise demonstratsiooni ajal olid kasutajad Hispaanias, Austrias ja Prantsusmaal ristühendatud Airbus kasutajatega Belgias.

Kokkuvõtvalt teostati üleeuroopalised MC-PTT kõned kasutades erinevaid missioonkriitilisi rakendusi, seadmeid, MCX süsteeme ja nende erinevat ülesehitust erinevate riikide ning mobiilraadioside võrkude vahel.

Nii juunis kui juulis toimusid veel piloodid ka lõppkasutajate vaates, kus erinevad operatiivteenistujad 17-st riigist üle Euroopa tulevad kokku, saavad koolituse ja mängivad reaalsed stsenaariumid läbi.

Airbus viis läbi 2 individuaalset pilooti - metsatulekahju Sloveenias ja narkootikumide salakaubavedu Hollandis. Neist esimene (metsatulekahju), toimus juuni alguses Ljubljanas 3 päeva vältel, kus osales umbes 50 lõppkasutajat, kellest osadel oli roll stsenaariumis ning teised olid vaatlejad. Samuti asusid mõned osalised teistes riikides, sest kokku oli kaasatud 7 erinevat riiki.

Frequentis AG viis läbi 2 individuaalset pilooti - kruiisilaeva tulekahju Hispaanias ja narkootikumide salakaubavedu Hollandis.

Pilootide tulemusena esitavad konsortsiumid lahenduste lõppraportid, mida asutakse hindama 11 hankijariigi poolt. BroadWay lõpeb 2022.a. septembris, kui antakse välja SpiceNet sertifikaat eduka(te)le konsortsiumi(te)le.

BroadWay projekti aitab rahastada Euroopa Liidu uurimis- ja arendusprogramm Horizon 2020.

Rohkem infot leiab: https://www.broadway-info.eu/Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele